2Sea

קבוצת 2Sea היא שותפתה של עמותת זיו נעורים שהוקמה בשנת 2000 לזכרו של זיו לוי – לוחם שייטת שנהרג בתאונת אימונים. מרבית פועלה של העמותה נעשית עם אוכלוסיות מגוונות של בני ובנות נוער בסיכון תוך התמתמקדות בהעצמתם ומניעת נשירתם ממערכת החינוך. העמותה המבוססת בעיקר על מתנדבי שייטת 13 עושה שימוש בים ככלי להגברת אחריות, משמעת,…

Details